Werkwijze

Na uw aanmelding maken we een afspraak voor een eerste gesprek en sturen u een aantal vragenlijsten op met het verzoek die terug te sturen vóór dit eerste gesprek, zodat wij ons kunnen voorbereiden. Ook willen we graag verslagen hebben van eventuele eerdere behandelingen.

Bij uw eerste afspraak vragen wij u daarnaast het volgende mee te nemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)
  • verwijsbrief van een (huis)arts.

 

Tijdens de intake, bestaande uit een of enkele gesprekken, maken we samen met u een inschatting van uw problematiek, formuleren we een hulpvraag en bespreken we uw verwachtingen. Op indicatie kan er psychologisch onderzoek volgen. Daarna zullen wij een diagnose en behandelovereenkomst aan u voorleggen ter ondertekening voor akkoord. We formuleren hierin doelen van de behandeling die we regelmatig samen met u evalueren.
De duur van een reguliere behandelafspraak is in principe 45 minuten.