Vergoedingen en eigen bijdrage

Vergoedingen en eigen bijdrage
Psychotherapie in beginsel volledig vergoed
Psychotherapie wordt in beginsel volledig vergoed vanuit de zorgverzekering (basispakket), mits u bent verwezen door uw huisarts. Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. Behandeling in de specialistische-GGZ wordt achteraf gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. Via deze link tarieven voor de g-ggz  kunt u vinden wat de DBC tarieven 2017 zijn, zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Geen contracten met zorgverzekeraars
Lange tijd hebben wij gewerkt met contracten met alle zorgverzekeraars. Hierin gaat vanaf 1 januari 2017*** iets veranderen; wij hebben besloten te stoppen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars*. De reden daarvoor is dat wij ons niet langer kunnen vinden in de voorwaarden van deze contracten. Contracten schrijven ons in toenemende mate voor wat we moeten doen en laten en dat conflicteert regelmatig met de professionele standaarden in ons vak. Een voorbeeld hiervan is het hanteren van zorgkostenplafonds. Meer informatie over onze bezwaren en zorgen over de GGZ is te vinden op Zorgvoorkwaliteit, een initiatief dat zich richt tegen de toenemende macht van zorgverzekeraars binnen de zorg.
Kosten
Dat betekent niet dat uw zorg bij ons niet meer vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u hebt gekozen. Heeft u een Volledige (100%) Restitutiepolis, dan worden de kosten ook voor trajecten die starten in 2016 volledig vergoed. Indien u een andere polis heeft wordt in de regel tenminste 60-90% van de kosten vergoed.
Betaling
Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar brengen wij het huidige NZa-tarief in rekening. De rekening kan soms rechtstreeks naar uw verzekeraar worden gestuurd, eventueel via een machtiging (Akte van Cessie),  soms moet u hem eerst voorschieten. In dat geval zullen wij (een deel van) de kosten met u verrekenen. Dit doen wij bij voorkeur via automatische incasso en als u dat wilt kan het in termijnen. Afhankelijk van of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft (zie boven) ontvangt u een bepaalde vergoeding. Dit is per verzekeraar anders. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.Indien u hier meer informatie over wilt, kunt u contact met ons opnemen. Houd u rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico.**
Keuze zorgverzekering
Aan het einde van ieder jaar kan steeds een nieuwe verzekeringspolis gekozen worden. Mocht u willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden: vóór 1 januari dient u uw huidige verzekering te hebben opgezegd en voor 1 februari van datzelfde jaar moet een nieuwe verzekeraar zijn gekozen. Voor het eventueel kiezen van een nieuwe verzekering kan gebruik gemaakt worden van het overzicht van Contractvrije Psycholoog. Zie ook Zorgvoorkwaliteit voor een overzicht van de Volledige Restitutiepolissen 2017 en de bijbehorende maandpremie. Aan de overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
* Multizorg ( ONVZ, ASR, ENO, Salland, De Amersfoortse, Ditzo, PNO, Zorg & Zekerheid, VvAA, BeterDichtbij, HollandZorg, Energiek, Aevitae, IAK en Caresco) is de uitzondering. Zij hebben in de zomer van 2015 al een tweejarig aanbod gedaan waarop wij waren ingegaan. Vanaf 01/01/2018 zullen we ook met déze zorgverzekeraars geen contract meer hebben.
** De ziektekostenverzekeraar rekent voor een verzekerde vanaf 18 jaar een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar (2016) voor bijna alle (para)medische zorg. Het eigen risico betaalt de verzekerde zelf.
Zorg in de  gespecialiseerde GGZ wordt administratief in zogenaamde DBC-trajecten vervat. Zo’n DBC heeft een looptijd van maximaal 365 dagen. Is uw DBC bijvoorbeeld geopend op 30/11/2016, dan loopt dat traject tot uiterlijk 30/11/2016 en dan wordt, bij voortzetting van de behandeling, een nieuwe DBC geopend. De kosten van het traject lopend van 30/11/2016 – 30/11/2017 worden vergoed door de zorgverzekeraar die u had in 2016 en verrekend met het eigen risico van datzelfde jaar. Het traject dat start op 30/11/2017 wordt vergoed door uw zorgverzekeraar van 2017. De startdatum telt dus!
***. Dit geldt niet voor de patienten die in 2016 met de behandeling zijn begonnen. Voor deze groep gaat het wel gelden wanneer de behandeling na een jaar verlengd zou moeten worden.