Klachten

Voor de volgende psychische klachten kunt u bij ons terecht:
  • Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale angststoornis, specifieke fobie, obsessieve compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis)
  • Psychotrauma (posttraumatische stressstoornis, complexe rouwproblematiek)
  • Somatoforme stoornissen (w.o. hypochondrie)
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Paniekstoornis met of zonder agorafobie (straatvrees)
Het belangrijkste kenmerk van een paniekstoornis is dat u regelmatig paniekaan­vallen heeft. U wordt dan op volkomen onverwachte momenten overvallen door grote angst. U heeft het gevoel de controle over uzelf te verliezen. Het gevoel dat u flauwvalt, doodgaat of gek wordt, is extreem. Een paniekaanval kunt u overal krijgen, zonder directe aanleiding. In Nederland heeft bijna 4 procent van de mensen wel eens een paniekaanval gehad.

Sociale angststoornis
Een sociale angststoornis heet ook wel een sociale fobie. Bij een sociale fobie lijkt het alsof u erg verlegen bent. U voelt zich vooral in (onbekend) gezelschap onzeker. Ook heeft u vaak last van blozen of trillen of de angst dat dat gebeurt in gezelschap. En u heeft steeds het gevoel het niet goed te doen. De angst om vreemd gevonden te worden en af te gaan, beheerst uw hele doen en laten. Contacten leggen is voor u een groot probleem.
Een sociale fobie kan op verschillende situaties betrekking hebben. Bijvoorbeeld: de angst om iemand te ontmoeten, te telefoneren, in het openbaar te spreken of in een restaurant te eten. Iets meer dan 9 procent van de Nederlandse bevolking heeft in zijn leven ooit een sociale fobie gehad.

Specifieke fobie
Bij een specifieke fobie heeft u een extreme angst voor één bepaald ding, dier of situatie. Bekende fobieën zijn: vliegangst, hoogtevrees, claustrofobie, angst voor de tandarts en voor spinnen of muizen. Met een specifieke fobie kunt u vaak goed leven. Vliegtuigen en spinnen kunt u bijvoorbeeld vrij gemakkelijk vermijden. 8 procent van de Nederlanders heeft een specifieke fobie.

Obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
Bij een dwangstoornis herhaalt u steeds bepaalde gedachten (obsessies) en hande­lingen (compulsies). U kunt last hebben van alleen dwanggedachten, daarbij kunt u ook last hebben van dwanghandelingen. Een voorbeeld van een dwanggedachte is dat u bang bent dat er iets ergs met uzelf of met een dierbare gebeurt als u bepaalde ‘verkeerde’ dingen denkt. U doet dit om uzelf te beschermen tegen een enorme onrust, angst en het gevoel dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Voorbeelden van dwanghandelingen zijn: handen wassen, controleren of het gas uit is, het huis schoonmaken of alle gele stoeptegels tellen, soms wel honderd keer op een dag. 1 tot 4 procent van de Nederlanders heeft ooit dwangklachten. Kijk voor meer informatie over dwangstoornissen elders op de website.

Gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis)
Bij een piekerstoornis maakt u zich lange tijd ernstig zorgen over dingen die horen bij het dagelijks leven, bijvoorbeeld geld en gezondheid. De zorgen zijn niet nodig, want in uw leven gaat alles goed. U heeft bange voorgevoelens, u piekert, u bent somber en overbezorgd. Ook kunt u zich gejaagd en rusteloos voelen. 4,5 procent van alle Nederlanders heeft in zijn leven een piekerstoornis.

Posttraumatische stress-stoornis
Een posttraumatische stress-stoornis kunt u krijgen door een traumatische gebeurtenis. Voorbeelden zijn: inbraken, overvallen, aanrandingen en verkrach­tingen, auto-ongelukken en oorlogsgeweld. Dit zijn onverwachte, ingrijpende ervaringen. Sommige mensen kunnen deze ervaringen zelf verwerken. Maar als uw angst en machteloosheid blijft terugkomen, kunt u een posttraumatische stress-stoornis hebben. U bent constant gespannen en beleeft de nare gebeurtenis steeds opnieuw, bijvoorbeeld in uw dromen. Kijk voor meer informatie over PTSS zie de website.

Somatoforme stoornissen
Somatoforme stoornissen hebben als kenmerk dat er sprake is van aanhoudende lichamelijke klachten of zorgen over lichamelijke klachten, die niet volledig verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening of een andere psychiatrische stoornis. Dit is een groep stoornissen waarbij de huidige medische kennis te kort schiet.
Wij behandelen in het bijzonder de aan de angststoornissen verwante ziektevrees of hypochondrie.
Kenmerkend voor hypochondrie is een onrealistische angst voor het hebben van een ernstige lichamelijke ziekte, ondanks het feit dat medisch onderzoek het tegendeel bewijst en geruststelling wordt geboden.

Persoonlijkheidsproblematiek
Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak ook last van angst- of stemmingsklachten. Er is bij persoonlijkheidsproblematiek sprake van duurzaam afwijkende patronen op het gebied van denken, voelen, relaties met anderen en gedragingen op verschillenden gebieden van iemands leven . In onze praktijk behandelen wij in eerst instantie de klachten, daarna wordt er aandacht besteed aan de persoonlijkheidskenmerken , de oorzaken en de in stand houden factoren. We richten ons vooral op cluster c persoonlijkheidsproblematiek. zie ook website