Bereikbaarheid en waarneming

Bereikbaarheid en waarneming Voor ingeschreven cliënten is de praktijk bereikbaar via het  mobiele praktijk nummer (U kunt inspreken op de  voicemail ), via de email en de contactpagina. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen, binnen de mogelijkheden van het ‘haalbare’.
Vakanties: hiervan wordt u zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt met u gekeken of u een vakantie goed kunt overbruggen zonder uw therapeut. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er naar oplossingen gezocht, bv met behulp van uw huisarts of via een waarnemend psychotherapeut.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar u hulp voor nodig heeft (crisissituatie). U kunt met uw therapeut bespreken hoe u zo goed mogelijk met deze gevoelens om kunt gaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.
Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de afdelingen spoedeisende hulp van het ziekenhuis.